OŚRODEK WCZESNEJ INTERWENCJI

 

PROJEKT: „Doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny Ośrodka Wczesnej Interwencji w Rzeszowie”!

 

Informujemy, że w okresie od 01.08.2022r. do 15.12.2022r. w Ośrodku Wczesnej Interwencji realizowany jest projekt pn.: „Doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny Ośrodka Wczesnej Interwencji w Rzeszowie”.
Projekt realizowany jest dzięki dotacji otrzymanej z Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie (umowa o realizację zadania publicznego nr 12/OR/K-W1/2022 z dnia 07.07.2022r.).
Całkowity koszt projektu wynosi 43 835,00zł, z czego dotację z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie stanowi kwota 36 085,00zł.
Celem projektu jest doposażenie naszego ośrodka w pomoce terapeutyczne i niezbędny sprzęt rehabilitacyjny do prowadzonej w OWI kompleksowej i wielospecjalistycznej rehabilitacji. Pozwoli to w znacznym stopniu rozszerzyć ofertę oddziaływań terapeutycznych prowadzonych w ośrodku, a tym samym zwiększy dostępność i skuteczność terapii.

„Dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie”

 

Logotyp ROPS Rzeszow 

 

 

 

Informujemy, że dzięki dotacji otrzymanej z Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w Ośrodku Wczesnej Interwencji realizowany jest projekt pn.: „Doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny Ośrodka Wczesnej Interwencji w Rzeszowie”.

Cele projektu:

  1. Doposażenie Ośrodka Wczesnej Interwencji PSONI Koło w Rzeszowie w sprzęt i pomoce niezbędne do prowadzenia rehabilitacji, zwłaszcza w zakresie wczesnej interwencji.
  2. Objęcie pacjentów Ośrodka nowymi formami rehabilitacji i terapii.
  3. Podniesienie jakości świadczonych usług rehabilitacyjnych.  

 W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt i pomoce służące rehabilitacji i wielospecjalistycznej terapii pacjentów Ośrodka.

 

„Dofinansowano z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie”

 

rops.png

 

 

kontakt2