OŚRODEK WCZESNEJ INTERWENCJI

Zajmujemy się terapią niemowląt i małych dzieci, które mają trudności wynikające z powikłań okresu płodowego i okołoporodowego tj. opóźniony rozwój psychoruchowy, asymetria ułożeniowa czy zaburzenia napięcia mięśniowego Pracujemy z dziećmi niepełnosprawnymi i zagrożonymi niepełnosprawnością. W naszym ośrodku stosuje się różne metody usprawniania w zależności od potrzeb pacjenta.

Terapia NDT Bobath

Terapia NDT Bobath jest terapią neurorozwojową skierowaną głównie do dzieci z uszkodzeniem lub zaburzeniem funkcjonowania centralnego systemu nerwowego. Może być prowadzona już od pierwszych dni życia dziecka. Im wcześniej dziecko zostanie zdiagnozowane i rozpoczęta będzie terapia tym szanse na eliminacje zaburzeń są większe. Podstawą pracy metodą NDT Bobath jest wszechstronne badanie dziecka oraz obserwacja jego zachowania w motoryce spontanicznej. Terapeuci metody znając poszczególne etapy rozwoju wskazują nieprawidłowe wzorce ruchów jakim posługuje się dziecko, następnie dobierają odpowiednie wspomagania, które maja doprowadzić do osiągnięcia przez dziecko możliwie maksymalnej samodzielności. Podchodzimy do każdego pacjenta bardzo indywidualnie, gdyż zaburzenia pochodzenia ośrodkowego dają bardzo różnorodne objawy. Ćwiczenia wplecione są w zabawę przez co nie są nudne dla dziecka i jednocześnie zapewniają fizjologiczną potrzebę ruchu. Do terapii włączamy rodziców, którzy realizują zalecenia fizjoterapeuty w domu przez co stają się aktywnymi uczestnikami terapii.

Terapeutyczna metoda Vojty

Metoda Vojty to technika lecznicza bazująca na zasadzie wywoływania odruchów poprzez stymulację dokładnie określonych stref ciała pacjenta. Jest dobra dla niemowląt, dzieci, dorosłych. Stosowana przy leczeniu opóźnienia rozwoju psychoruchowego, mózgowego porażenia dziecięcego, asymetrii, stanów pourazowych, wylewie, leczeniu skolioz itd. Terapia metodą Vojty może być stosowana od dnia narodzin aż do późnej starości - zmieniają się tylko cele. Terapia jest ściśle dopasowana do każdego pacjenta i zmieniana adekwatnie do postępów. Terapeuta ocenia wzorce ruchowe niemowlęcia i ewentualne odchylenia od fizjologicznego rozwoju. Rodzice, którzy uczestniczą w badaniu otrzymują każdorazowo obszerną informację o rozwoju swojego dziecka, dostają instruktaż do pracy z dzieckiem w domu.

PNF

Metoda PNF - proprioceptive neuromuscular facilitation (torowanie nerwowo-mięśniowe). Metoda opiera się na torowaniu, aktywizowaniu struktur nerwowo-mięśniowych za pomocą proprioreceptorów (receptorów czucia głębokiego). Koncepcja ta, bazując na budowie anatomicznej człowieka proponuje ruchy naturalne, przebiegające trójpłaszczyznowo, zbliżone do tych, które wykonujemy w życiu codziennym. Głównym celem terapii jest praca nad funkcją, której pacjent potrzebuje. Chorego postrzega się w sposób całościowy, wykorzystuje się do terapii silne i zdrowe części ciała. Celem terapii jest przywrócenie lub wypracowanie prawidłowych wzorców ruchowych, takich jak chodzenie i siadanie, wykorzystując techniki stabilizujące, rozluźniające, przeciwbólowe oraz uczące ruchu i koordynacji. Siła mięśni, zakres ruchu są tylko środkiem do uzyskania celu jakim jest funkcja. Pozwala to w pełni wykorzystać rezerwy tkwiące w organizmie, motywuje do dalszego działania oraz zapewnia bezbolesną pracę. Warunkiem powodzenia terapii wg metody PNF jest aktywne włączenie się pacjenta w proces rehabilitacji. W związku z tym, aby pracować tą metodą dziecko musi świadomie wykonać jakiś ruch np. wziąć zabawkę i przełożyć w inne miejsce, więc skierowana jest ona dla starszych dzieci.

Kinesiologytaping

Kinesiologytaping jest metodą terapeutyczną, wspomagającą proces usprawniania w wielu jednostkach chorobowych. Polega na aplikacji na ciele, w ściśle określony sposób specjalnego plastra, który jest źródłem bodźców wyłącznie mechanicznych (nie jest nasączony żadnym lekiem). Technika ta nie ogranicza ruchów w stawach i nie stanowi żadnej przeszkody w prowadzeniu dotychczasowego stylu życia. Plastry pomagają w korekcji ustawienia stawów, a przez to normalizują napięcie mięśniowe i powięziowe, zmniejszają odczucia bólowe i zwiększają zakres ruchu.

Viofor

Ośrodek Wczesnej Interwencji oferuje państwu możliwość korzystania z systemu Viofor JPS, który jest przeznaczony do magnetostymulacji. Jest to zabieg fizykoterapeutyczny polegający na oddziaływaniu na ciało lub wybrane jego części zmiennym polem magnetycznym. Viofor wpływa na normalizację napięcia mięśniowego, poprawę w zakresie: koncentracji uwagi, stanów stresowych, nerwic, funkcji sensoryczno – motorycznych, ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Wspomaga działanie układu odpornościowego, stymuluje rozwój mowy, wykazuje działanie przeciwbólowe i regeneracyjne. Zabieg ten zawsze musi zostać zlecony przez lekarza.

Światłolecznictwo – Lampa BIOPTRON

System Terapii Światłem BIOPTRON jest urządzeniem medycznym, które emituje światło o widmie podobnym do tej części widma elektromagnetycznego, która jest wytwarzana w naturze przez słońce, ale bez szkodliwego promieniowania UV. Terapia Światłem BIOPTRON może w sposób naturalny wzmacniać procesy regeneracyjne i utrzymujące równowagę organizmu, przez co pomaga organizmowi wyzwalać jego własny potencjał leczniczy. Po dojściu do tkanek energia światła wspomaga proces biostymulacji, przyspiesza gojenie się ran, zmniejsza dolegliwości bólowe oraz wzmacnia system obronny organizmu.

kontakt2