OŚRODEK WCZESNEJ INTERWENCJI

Zajęcia prowadzone są indywidualnie i polegają na wspieraniu rozwoju psychoruchowego dziecka na podstawie wstępnej diagnozy funkcjonalnej.

 

W terapii pedagogicznej i zajęciowej wykorzystywane są różnorodne metody i techniki, m.in.:

 

 • stymulacja polisensoryczna (pobudzanie zmysłu dotyku, wzroku, słuchu, smaku i węchu),

 • Metoda M. Ch. Knill

 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,

 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,

 • „Wzory i obrazki” M. Frostig, D. Horn – program rozwijający percepcję wzrokową,

 • elementy treningów słuchowych,

 • elementy metody Integracji Sensorycznej (SI) wg J. Ayres.

 

Poprzez stosowanie wyżej wymienionych technik, uczymy naszych małych pacjentów świadomego różnicowania wrażeń zmysłowych. Terapia pedagogiczna i zajęciowa, to także usprawnianie małej motoryki i terapia ręki. Podstawowymi umiejętnościami rozwijanymi w trakcie ich doskonalenia są:

 

 • kontrolowane ruchy rąk i palców,

 • chwytanie przedmiotów jedną ręką bez pomocy,

 • manipulowanie przedmiotem w celu wykonania zadania,

 • skoordynowane używanie obu rąk.

 

Dzięki aktywnościom rozwijającym sprawności manipulacyjne i manualne (układanki, malowanie, wycinanie, modelowanie z mas plastycznych) przygotowujemy również rękę do nauki pisania. Nasze zajęcia mają także charakter edukacyjny. Zaczynając od kształtowania najprostszych umiejętności poznawczych, społecznych i samoobsługowych przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki w szkole. Dla osiągnięcia celów terapeutycznych wykorzystujemy naturalną formę aktywności dziecka, jaką jest zabawa.

kontakt2