OŚRODEK WCZESNEJ INTERWENCJI

Dyrektor:
mgr Wacław Ciwiński
Ukończył pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizację na WSP w Rzeszowie. Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: Pedagogika i Psychologia Sądowa (WSB- National-Louis University), oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, organizacja i zarządzanie oświatą, Studium Umiejętności Psychologicznych (PTPU), Specjalne Studium Socjoterapii (Instytut Terapii Gestalt), Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kurs: Rehabilitacja w wodzie metodą Halliwick, Metoda Terapii Biofeedback (I stopień). Aktualnie w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia na psychoterapeutę poznawczo-behawioralnego (Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS). Uczestnik wielu szkoleń, kursów, konferencji z zakresu pracy z dzieckiem i rodziną. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla specjalistów, rodziców, warsztatów rozwojowych, psychoedukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

 

Fizjoterapeuci:
dr Katarzyna Bazarnik-Mucha

Ukończyła fizjoterapię na 5-letnich studiach mgr na kierunku Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2018r. uzyskała tytuł doktora nauk o zdrowiu na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kursy: NDT- Bobath Basic, Integracja Sensoryczna, Kinesiologytaping, PNF rozwijający oraz w pediatrii, Metoda Mulligana, szkolenia z zakresu terapii dzieci.

mgr Aneta Gąsiorowska

Ukończyła fizjoterapię na 5-letnich studiach mgr na kierunku Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ponadto ukończyła studia podyplomowe: Integracja Sensoryczna – diagnoza i terapia, kurs Trójpłaszczyznowej Manualnej Terapii Wad Stóp wg Barbary Zukunft- Huber, terapia manualna wg Ackermanna, taping rehabilitacyjny. Terapeuta NDT-Bobath i inne.

Ewa Kopaczyńska
Ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Rzeszowie - Wydział Fizjoterapii. Terapeuta NDT-Bobath, hipoterapeuta, terapeuta kinesiology typing. Ukończyła: kurs Peto, szkolenie z terapii behawioralnej w trudnych zachowaniach, szkolenie terapia manualna tkanek miękkich, trójpłaszczyznowa terapia wad stóp u dzieci, szkolenie z terapii wg. Weroniki Sherborne.

mgr Katarzyna Niemczak
Ukończyła fizjoterapię na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz podyplomowo praktyczne nauczanie zawodu na tej samej uczelni, terapeuta NDT-Bobath, terapeuta SI.

mgr Joanna Pyznarska 

Ukończyła fizjoterapię na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz kurs podstawowy koncepcji PNF.

mgr Katarzyna Rembisz
Ukończyła Studium Medyczne w Rzeszowie na Wydziale Fizjoterapii, Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie na Wydziale Rehabilitacja Ruchowa oraz studia podyplomowe - nauczyciel zawodu na Uniwersytecie Rzeszowskim. Kursy: NDT-Bobath Basic, NDT- Bobath Baby, Metoda Vojty, Kinesiologia Edukacyjna, Kinesiologytaping, itp.

mgr Magdalena Rogoża

mgr Ewa Stanek 

Ukończyła fizjoterapię na 5-letnich studiach mgr na kierunku Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Terapeuta NDT-Bobath.

mgr Renata Świątek
Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie na Wydziale Rehabilitacja Ruchowa oraz studia podyplomowe - nauczyciel zawodu na Uniwersytecie Rzeszowskim. Kursy: NDT-Bobath Basic, NDT- Bobath Baby, Metoda Vojty, Kinesiologytaping, itp.

mgr Krzysztof Wątorek

 

Psycholodzy:

mgr Gabriela Dolecka

Ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz III stopniowy kurs z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania i kurs Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz i inne kursy w zakresie pracy z dziećmi.  

mgr Ewelina Sokal

Ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studia podyplomowe z psychologii transportu z elementami psychodiagnostyki (SWPS). Kursy i szkolenia: III stopniowy kurs z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, Interwencja kryzysowa, Coaching – szkolenie certyfikowane, Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami itp.

 

Logopedzi:

mgr Urszula Adamczyk

Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Rzeszowskim, a następnie podyplomowo Logopedię (Uniwersytet Rzeszowski) oraz Neurologopedię na Akademii Krakowskiej. Ważniejsze kursy i szkolenia: Rotacyzm, Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej, Terapia miofunkcjonalna, Metoda Werbo-Tonalna wg A. Kittel, Logorytmika itp.

mgr Monika Figiel
Absolwentka UMCS Lublin na kierunku socjologii ze specjalizacją pedagogiczną oraz podyplomowych studiów w zakresie logopedii korekcyjnej oraz surdologopedii. Uczestniczka wielu szkoleń i kursów specjalistycznych. Poznała wiele metod terapii, które wykorzystuje w pracy z dzieckiem: metoda Castillo Moralesa wspomagająca rozwój dziecka, neurologopedyczne strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w świetle Koncepcji NDT – Bobath SLT, zastosowanie metody SI w zaburzeniach rozwoju mowy, praca nad zachowaniami trudnymi Analizy Behawioralnej, terapia jąkania Charlesa van Ripera, wczesne wspomaganie rozwoju z uszkodzonym narządem słuchu, metoda krakowska, dynamiczne plastrowanie Kinesiology Taping dla logopedów oraz wiele innych.

mgr Katarzyna Niewińska
Neurologopeda, logopeda, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła studia podyplomowe z wczesnego wspomagania rozwoju oraz pedagogiki leczniczej. Uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakresu pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju mowy i języka, nieprawidłowościami w procesie integracji sensorycznej oraz z wykorzystania w terapii metody Tomatisa. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, a także młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi zajęcia praktyczne dla studentów Podyplomowych Studiów Logopedii i Neurologopedii.

mgr Anna Paprocka 

mgr Anna Pelc

Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim, a następnie podyplomowo Logopedię, również na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Zintegrowaną edukację przedszkolną i wczesnoszkolną (WSIiZ Rzeszów). Ponadto, uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu terapii dzieci z autyzmem (III stopniowy kurs z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania), niepełnosprawnością intelektualną oraz trudnościami edukacyjnymi, rozwojowymi i emocjonalnymi.

mgr Agnieszka Wiśniewska 

Absolwentka studiów licencjackich i magisterskich na kierunku filologia polska - specjalność logopedia na Uniwersytecie Warszawskim oraz
studiów podyplomowych z neurologopedii na SWPS. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, m.innymi: Opóźniony Rozwój Mowy – prawidłowa diagnoza
i skuteczne metody terapeutyczne;AAC – wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się; MAKATON poziom I;
Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń; Szkolenie PECS – poziom 1; Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych. Diagnoza i metody terapii; Terapia ustno-twarzowa i jej wpływ na funkcje pokarmowe i mowę u dzieci
i dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi; K-Taping therapistfor speech therapy; Dziecko z FAS w rodzinie; Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spektrum zaburzeń na poziomie CUN; MFT 9-99 sTArs – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99 ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg A. Kittel.

mgr Katarzyna Żuraw

Ukończyła studia magisterskie na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Rzeszowskim, a następnie podyplomowo Logopedię, również na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Neurologopedię (UMCS w Lublinie). Ponadto, uczestniczyła w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach z zakresu terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, m. innymi: III stopniowy kurs z terapii behawioralnej, Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego, Metoda terapii Biofeedback itp.

 

 

Pedagodzy:

mgr Justyna Sibiga

Ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika  (specjalność: logopedia i terapia pedagogiczna)  oraz studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych z integracji sensorycznej. Ponadto uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach: Stosowa Analiza Zachowania - III stopniowy kurs z terapii behawioralnej, Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (ACC), Sensoterapia, Aktywne metody pracy z dzieckiem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, Gry i zabawy rozwijające inteligencję emocjonalną, Stymulacja polisensoryczna, Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci itp.

mgr Magdalena Lentowicz
Pedagog, oligofrenopedagog, terapeutka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeutka dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Niepublicznym Przedszkolu „Niezapominajka” dla dzieci z autyzmem, w Ośrodku Wczesnej Interwencji,  Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju w Rzeszowie oraz w Centrum Terapii i Wspierania Rozwoju „Mozaika”. Swoją wiedzę i umiejętności aktualizuje nieustannie, poszukując różnych form doskonalenia zawodowego i osobistego. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych szkoleniach, warsztatach, konferencjach naukowych (trening umiejętności społecznych, trening jedzenia, rozwijanie samodzielności u osób z ASD, komunikacja wspomagająca i alternatywna).

 

Terapeuta zajęciowy:
Monika Mleczko
Ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie na kierunku – terapeuta zajęciowy. Uczestnik licznych szkoleń, warsztatów, konferencji z zakresu terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z dysfunkcją narządu ruchu, trudnościami rozwojowymi, edukacyjnymi m.in. Metoda  wg M.Ch. Knill, Terapia ręki II stopnie, Kinezjologia Edukacyjna, Metoda Dobrego Startu, Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem - kurs III stopniowy, cykl szkoleń w ramach „Szkoły dla rodziców”, Diagnoza i terapia dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera i inne. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą pracując jako wychowawca-terapeuta w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym w Rzeszowie.  

 

Lekarze:

lek. med. Bożena Mróz - specjalista rehabilitacji medycznej

lek. med. Elżbieta Szymańska - specjalista rehabilitacji medycznej

lek. med. Barbara Baranowska - specjalista neurologii dziecięcej, pediatra

lek. med. Bogdan Wróbel - specjalista rehabilitacji medycznej, specjalista chorób wewnętrznych

lek. med. Dominika Bajorek - w trakcie specjalizacji z neurologii dziecięcej, pediatra 

 

Personel obsługi:
mgr Anna Bednarz - pracownik biurowy, rejestratorka

Aneta Jabłońska - pracownik biurowy, rejestratorka

Agnieszka Paśkiewicz - pracownik biurowy, rejestratorka

Justyna Cag - woźna oddziałowa

kontakt2