OŚRODEK WCZESNEJ INTERWENCJI

Dyrektor:
mgr Wacław Ciwiński
Ukończył pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizację na WSP w Rzeszowie. Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: Pedagogika i Psychologia Sądowa (WSB- National-Louis University), oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, organizacja i zarządzanie oświatą, Studium Umiejętności Psychologicznych (PTPU), Specjalne Studium Socjoterapii (Instytut Terapii Gestalt), Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kurs: Rehabilitacja w wodzie metodą Halliwick, Metoda Terapii Biofeedback (I stopień). Aktualnie w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia na psychoterapeutę poznawczo-behawioralnego (Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS). Uczestnik wielu szkoleń, kursów, konferencji z zakresu pracy z dzieckiem i rodziną. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla specjalistów, rodziców, warsztatów rozwojowych, psychoedukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

 

Fizjoterapeuci:
dr Katarzyna Bazarnik-Mucha

Ukończyła fizjoterapię na 5-letnich studiach mgr na kierunku Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2018r. uzyskała tytuł doktora nauk o zdrowiu na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kursy: NDT- Bobath Basic, Integracja Sensoryczna, Kinesiologytaping, PNF rozwijający oraz w pediatrii, Metoda Mulligana, szkolenia z zakresu terapii dzieci.

mgr Aneta Gąsiorowska

Ukończyła fizjoterapię na 5-letnich studiach mgr na kierunku Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Ewa Kopaczyńska
Ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Rzeszowie - Wydział Fizjoterapii. Terapeuta NDT-Bobath, hipoterapeuta, terapeuta kinesiology typing. Ukończyła: kurs Peto, szkolenie z terapii behawioralnej w trudnych zachowaniach, szkolenie terapia manualna tkanek miękkich, trójpłaszczyznowa terapia wad stóp u dzieci, szkolenie z terapii wg. Weroniki Sherborne.

mgr Olga Kumor
Ukończyła Medyczne Studium Zawodowe  w Warszawie – Fizjoterapia oraz Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie na Wydziale Rehabilitacja Ruchowa. Kursy: NDT Bobath Basic, Kinesiologytaping, Rehabilitacja w wodzie metodą Halliwick, Hipoterapia.

mgr Katarzyna Niemczak
Ukończyła fizjoterapię na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz podyplomowo praktyczne nauczanie zawodu na tej samej uczelni, terapeuta NDT-Bobath, terapeuta SI.

mgr Katarzyna Płońska
Ukończyła fizjoterapię na 5-letnich studiach mgr na kierunku Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kursy: NDT- Bobath Basic, Integracja Sensoryczna, Kinesiologytaping, szkolenia z zakresu terapii dzieci.

mgr Katarzyna Rembisz
Ukończyła Studium Medyczne w Rzeszowie na Wydziale Fizjoterapii, Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie na Wydziale Rehabilitacja Ruchowa oraz studia podyplomowe - nauczyciel zawodu na Uniwersytecie Rzeszowskim. Kursy: NDT-Bobath Basic, NDT- Bobath Baby, Metoda Vojty, Kinesiologia Edukacyjna, Kinesiologytaping, itp.

mgr Ewa Stanek 

Ukończyła fizjoterapię na 5-letnich studiach mgr na kierunku Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Terapeuta NDT-Bobath.

mgr Renata Świątek
Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie na Wydziale Rehabilitacja Ruchowa oraz studia podyplomowe - nauczyciel zawodu na Uniwersytecie Rzeszowskim. Kursy: NDT-Bobath Basic, NDT- Bobath Baby, Metoda Vojty, Kinesiologytaping, itp.

Marta Żyracka
Ukończyła Medyczne Studium Zawodowe na Wydziale Fizjoterapii. Kursy: Viofor JPS, Kinesiology taping,  szkolenie z terapii behawioralnej w trudnych zachowaniach, terapia tkanek miękkich w pediatrii, trójpłaszczyznowa, manualna  terapia wad stóp u dzieci, szkolenie z metody ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne, szkolenie „Trening widzenia”.

 

Psycholodzy:

mgr Magdalena Wojtuch
Ukończyła psychologię, ze specjalnością psychologia zdrowia i kliniczna, na Uniwersytecie Łódzkim. Podyplomowo zdobyła kwalifikacje w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej. Stale poszerza swoją wiedzę biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach z zakresu diagnozy, terapii i pomocy psychologicznej w oparciu o techniki behawioralne i poznawczo-behawioralne (m.in. III-stopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania, Stymulowanie procesów uwagi u dzieci, Terapia dziecka z mutyzmem selektywnym, Terapia poznawczo-behawioralna w interwencji kryzysowej, Praca z dzieckiem przewlekle chorym i jego rodziną).  

mgr Ewelina Wiatr

 

Logopedzi:
mgr Monika Figiel
Absolwentka UMCS Lublin na kierunku socjologii ze specjalizacją pedagogiczną oraz podyplomowych studiów w zakresie logopedii korekcyjnej oraz surdologopedii. Uczestniczka wielu szkoleń i kursów specjalistycznych. Poznała wiele metod terapii, które wykorzystuje w pracy z dzieckiem: metoda Castillo Moralesa wspomagająca rozwój dziecka, neurologopedyczne strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w świetle Koncepcji NDT – Bobath SLT, zastosowanie metody SI w zaburzeniach rozwoju mowy, praca nad zachowaniami trudnymi Analizy Behawioralnej, terapia jąkania Charlesa van Ripera, wczesne wspomaganie rozwoju z uszkodzonym narządem słuchu, metoda krakowska, dynamiczne plastrowanie Kinesiology Taping dla logopedów oraz wiele innych.

mgr Anna Hader 

Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim, a następnie podyplomowo Logopedię, również na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Zintegrowaną edukację przedszkolną i wczesnoszkolną (WSIiZ Rzeszów). Ponadto, uczestniczyła w licznych szkoleniach i konferencjach z zakresu terapii dzieci z autyzmem (III stopniowy kurs z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania), niepełnosprawnością intelektualną oraz trudnościami edukacyjnymi, rozwojowymi i emocjonalnymi.

mgr Katarzyna Niewińska
Neurologopeda, logopeda, pedagog, terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła studia podyplomowe z wczesnego wspomagania rozwoju oraz pedagogiki leczniczej. Uczestniczyła w wielu szkoleniach z zakresu pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju mowy i języka, nieprawidłowościami w procesie integracji sensorycznej oraz z wykorzystania w terapii metody Tomatisa. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, a także młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi zajęcia praktyczne dla studentów Podyplomowych Studiów Logopedii i Neurologopedii.

mgr Lidia Wacław-Rudnicka
Neurologopeda z długoletnim stażem pracy z pacjentem neurologicznym w każdym wieku. Uczestniczyła w licznych specjalistycznych warsztatach, kursach i szkoleniach dotyczących diagnostyki i wczesnej terapii dzieci z deficytem pochodzenia mózgowego oraz z grupy wysokiego ryzyka z zakresu metod neurorozwojowych: koncepcji NDT Bobath, ustno-twarzowej terapii regulacyjnej Castillo-Moralesa, oromotoryki Talk Tools, plastrowania dynamicznego Kinesiology Taping a także komunikacji alternatywnej Makaton, symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania, zasad Analizy Behawioralnej Stosowanej, i innych. Brała udział w konferencjach na temat rozwoju myśli logopedycznej w Polsce i na świecie.

mgr Agnieszka Horodecka
Ukończyła studia magisterskie na kierunku logopedia z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz kurs z zakresu Integracji Sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie.  

 

Pedagodzy:
mgr Elżbieta Kościółek
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – kierunek oligofrenopedagogika, oraz studiów podyplomowych w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Uniwersytet Rzeszowski), terapeuta integracji sensorycznej (certyfikat), uczestnik wielu szkoleń z zakresu zaburzeń rozwoju poznawczego i komunikacji dzieci (z autyzmem, niepełnosprawnych intelektualnie, niewidomych i słabo widzących). Ukończyła cykl szkoleń w ramach „Szkoły dla rodziców”. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi.

mgr Magdalena Lentowicz
Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Rzeszowskim a także podyplomowo Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu, wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacja dziecka i ucznia z autyzmem, Zespołem Aspergera (WSB- National-Louis University) oraz oligofrenopedagogikę na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ponadto uczestniczyła w wielu kursach, szkoleniach i konferencjach dotyczących terapii dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną oraz trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi m. innymi: III stopniowy kurs „Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutyczne z osobami z autyzmem”, terapia ręki, terapia taktylna, kurs I stopnia: „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”, „VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii.

mgr Anna Rządeczka 

Ukończyła na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalna (oligofrenopedagogika i terapia pedagogiczna) oraz studia drugiego stopnia w Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna – rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością. Ponadto ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu oraz tyflopedagogika.

 

Terapeuta zajęciowy:
Monika Mleczko
Ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie na kierunku – terapeuta zajęciowy. Uczestnik licznych szkoleń, warsztatów, konferencji z zakresu terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, z dysfunkcją narządu ruchu, trudnościami rozwojowymi, edukacyjnymi m.in. Metoda  wg M.Ch. Knill, Terapia ręki II stopnie, Kinezjologia Edukacyjna, Metoda Dobrego Startu, Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem - kurs III stopniowy, cykl szkoleń w ramach „Szkoły dla rodziców”, Diagnoza i terapia dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera i inne. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą pracując jako wychowawca-terapeuta w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym w Rzeszowie.  

 

Lekarze:

lek. med. Bożena Mróz - specjalista rehabilitacji medycznej

lek. med. Elżbieta Szymańska - specjalista rehabilitacji medycznej

lek. med. Barbara Baranowska - specjalista neurologii dziecięcej, pediatra

lek. med. Bogdan Wróbel - specjalista rehabilitacji medycznej, specjalista chorób wewnętrznych

 

Personel obsługi:
mgr Anna Bednarz - pracownik biurowy, rejestratorka

Aneta Jabłońska - pracownik biurowy, rejestratorka

Marta Żyracka - pracownik biurowy, rejestratorka, fizjoterapeuta

Agnieszka Paśkiewicz - woźna oddziałowa

kontakt2